Antidopinga pasākumi

Latvijas kroketa federācija 2020.gadā ir parakstījusi sadarbības līgumu ar Latvijas Antidopinga biroju par dopinga kontroļu un izglītības pasākumu veikšanu.

Informācija par antidopinga jautājumiem un tos regulējošiem normatīvajiem aktiem Latvijā atrodama Antidopinga biroja mājas lapā https://www.antidopings.gov.lv/lv

Sadarbības līgums par antidopinga jautājumiem