Statūti, valde, rekvizīti

Latvijas kroketa federācija (LKF) dibināta 2009.gada rudenī, pēc divu kroketa klubu iniciatīvas, kuri kļuva arī par federācijas pirmajiem biedriem. 2010.gadā jau notika pirmais Latvijas čempionāts, savukārt 2011.gada vasarā LKF ieguva atzītās federācijas statusu.

LKF statūti to sākotnējā 2009.gada redakcijā.

LKF statūti aktuālajā 2016.gada redakcijā, reģistrēti biedrību un nodibinājumu reģistrā 2016.gada 18.aprīlī.

Biedrības „Latvijas kroketa federācija” valdes locekļi:

1) valdes priekšsēdētājs (prezidents) Roberts Stafeckis, ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi,

2) valdes locekle Sandra Harlinska, ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar vēl vienu valdes locekli,

Valdes locekļi ievēlēti amatā biedru kopsapulcē 2018.gada 25.februārī ar pilnvaru termiņu divi gadi.

Jaunu biedru uzņemšana biedrībā notiek saskaņā ar LKF statūtu 4.1.punktu:

“Biedrībā var iestāties jebkurš Latvijā reģistrēts kroketa klubs, kā arī citas juridiskas personas, iemaksājot Biedrības kontā valdes ikgadēji noteikto biedra naudu”. Iesniegums par uzņemšanu adresējams valdei, tas rakstāms brīvā formā un tajā jāiekļauj pamatojums un motivācija vēlmei iestāties LKF.

Par biedra uzņemšanu lemj LKF valde. Par biedra naudas apmēru kārtējam gadam lemj LKF valde vienlaicīgi ar gada budžeta apstiprināšanu.

LKF rekvizīti:

Biedrība „Latvijas kroketa federācija”, Reģ. nr. 40008147602

Jur. adrese: J. Čakstes prospekts 23, LV-5001, Ogre

Konts: Swedbank AS,  LV58HABA0551028442089

E-pasts: latvijaskrokets@gmail.com

Kontakttelefons: +371 26492211, Roberts Stafeckis, valdes loceklis

LKF parsības, lai persona varētu saņemt federācijas atzinumu par atbilstību A, B un C kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām: Treneru sertifikācija