Informācija par LKF biedru sapulci

Ar šo informējam, ka LKF biedru sapulce tiek sasaukta 2020.gada 24.aprīlī plkst. 18:00 virtuālā formātā platformā zoom.us