AC kroketa noteikumi

AC kroketa noteikumu kopsavilkums latviešu valodā