LKF biedri

LKF biedru (juridisko personu) saraksts uz 2020. gada 31. decembri.

Nr. p.k. SF biedra (juridiskās personas) oficiālais (reģistrētais) nosaukums Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā Adrese (ar pasta indeksu un tālruni) Kopējais nodarbojošos personu skaits Tai skaitā jaunieši, kuri dzimuši 1997.gadā un vēlāk
1. Biedrība “Ogres kroketa klubs” 40008144362 Jāņa Čakstes prospekts 23, Ogre, LV-5001,

Tel. 29287264 – Normunds Zelčāns

20
2. Biedrība  “Rīgas krokets” 40008145866 Raiņa bulv. 21-19, Rīga, LV-1050,

Tel. 29389965 – Valters Brīkšis

3
3. Biedrība “Kroketa klubs SIG-LIG” 40008155277 Siguldas nov., Sigulda, Ābeļdārza iela  1.

Tel. 29418547 – Jānis Šteins

29 10
4. Biedrība “Bierinu kroketa klubs” 40008240003 Mārupes nov., Mārupe, Sēļu iela 12, LV-2167, Tel. 29469664 – Dace Ljusa 10
      Kopā: 62